SPOTKANIE AUTORSKIE

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu od 3 do 8 grudnia przeprowadziło w ramach zadania publicznego Nr 44-WES/O/2020 pn.- Spotkania autorskie. Cykl spotkań autorskich z Panią Kazimierą Balcerzak-lokalną artystką ludową. Na spotkaniach Pani Kazimiera uczyła jak wykonać m.in. ozdoby bożonarodzeniowe oraz ozdoby z bibuły.

Spotkania odbyły się przy zachowaniu reżimu sanitarnego obowiązującego w czasie pandemii.

Projekt współfinansowany z gminy- Miasto Sieradz

Paczki Świąteczne

Pomimo trudnych czasów- panującej pandemii COVID-19 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu w ramach zadania publicznego “Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin” przy wsparciu Wojewody Łódzkiego przygotowało dla naszych podopiecznych paczki świąteczne.