ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

  

Nazywam się Mateusz Bartczyk, jestem studentem III roku fizjoterapii. Pragnę zaprosić osoby pełnoletnie do udziału w badaniu naukowym, które jest częścią pracy licencjackiej. Celem badania jest ocena terapii rezonansem stochastycznym.

Badanie polega na:

– wypełnieniu ankiety

– pomiarze ciśnienia tętniczego krwi i tętna

– wykonaniu zabiegu fizykalnego za pomocą rezonansu stochastycznego

– ocenie funkcji równowagi

– ocenie siły mięśni kończyn dolnych

Uczestnictwo w badaniu jest w pełni dobrowolne, a wycofanie się jest możliwe na każdym etapie. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane jedynie w badaniu naukowym, z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.

Wskazania

Osoby zdrowe, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, neuropatia, mózgowe porażenie dziecięce, urazy ortopedyczne(złamania, zwichnięcia, skręcenia), osteoporoza.

Przeciwwskazania

  • ortopedyczne: ostre stany zapalne, niedawne złamania, endoproteza, zaawansowana osteoporoza,
  • neurologiczne: schizofrenia, epilepsja, zaburzenia spostrzegania, zawroty głowy,
  • kardiologiczne: rozrusznik serca, nadciśnienie lub hipotonia, tętniaki, zaburzenia rytmu serca,
  • pozostałe: nudności, złe samopoczucie, nowotwory, ciąża.

Czas trwania jednorazowego badania ok. 10 minut, planowana ilość zabiegów 18

Planowany termin prowadzenia badań: luty-marzec 2017

Zapisy oraz dodatkowe informacje:

Mateusz Bartczyk tel. 692-040-294

Spotkanie Wigilijne

W dniu 10 grudnia 2016 r. w Centrum Organizacji Imprez „BEATA” odbyło się Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. W spotkaniu uczestniczyło 80 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sieradzkiego.
Przewodnicząca PTSR o/Sieradz, Elżbieta Lewandowska rozpoczęła spotkanie od powitania obecnych członków i ich rodzin a także zaproszonych gości. Poinformowała również że spotkanie jest dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji PCPR w Sieradzu oraz z środków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie złożyła życzenia z okazji zbilżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Wszyscy uczestnicy spotkania przystąpili do wspólnej wieczerzy przy dźwiękach kolęd. Atmosfera była bardzo świąteczna. Stoły były zastawione tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Jedną z atrakcji był konkurs śpiewania kolęd, który wzbudził wielki entuzjazm.
Kolejną atrakcją był Mikołaj, który wręczył świąteczne paczki przygotowane przez PTSR o/Sieradz. Upominki wywołały ogólną radość wśród członków.
wp_20161210_16_23_31_pro dsc_0819 dsc_0815 dsc_0780 dsc_0778 dsc_0774 dsc_0772 dsc_0745 dsc_0714 dsc_0710 dsc_0686 dsc_0674 dsc_0673 dsc_0639 dsc_0634 dsc_0636 dsc_0630 dsc_0623 dsc_0620 dsc_0615