RAK 2017

PLAKAT RAK

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

w terminie 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. realizuje projekt:

„RAK 2017 – Rehabilitant – Asystent – Konsultant”

 

Współfinansowany ze środków PFRON

W ramach projektu prowadzone są następująca działania:

– Rehabilitacja domowa

– usługi asystenta osób niepełnosprawnych

– usługi konsultanta „niezależnego życia” (m.in. psycholog. Logopeda i inni)

Projekt RAK 2017 Rehabilitant – Asystent – Konsultant skierowany jest dla członków PTSR o/Sieradz ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Prowadzona jest lista rezerwowa zapewniająca otrzymanie wsparcia przez zakładaną grupę osób w przypadku rezygnacji zakwalifikowanych uczestników.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne:

w biurze PTSR o/Sieradz (ul. Nenckiego 2)

lub pod numerem telefonu: 784-642-182

Odwiedziny w PTSR.

W dniu 01 czerwca 2021 r.  Sieradz odwiedził  Pełnomocnik Rządu d/s osób niepełnosprawnych Pan Paweł  Wdówik  Sekretarz Stanu.  Wizyta  w   Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego Oddział  w Sieradzu była  spontaniczna ale   potrzebna .  Uważamy , że takie spotkania przybliżają bardzo duże działania  organizacji pozarządowych  na rzecz osób niepełnosprawnych a również   potrzebę współpracy z Ministerstwem .

Podsumowanie działalności Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu  przez Ministra Pana Pawła Wdówika  słowami cyt; „ cieszy to jak szerokie jest działanie a serce rośnie jak człowiek słyszy, że w Sieradzu jest taka organizacja , robi tak nowoczesne rzeczy i jest się dumnym , że stąd pochodzę .”

Ocena taka dodała nam skrzydeł i  wiarę w to co robimy dla osób  niepełnosprawnych.

Nowy adres PTSR/OSieradz

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu informuje, że zmieniło Uchwałą Rady Oddziału, adres Stowarzyszenia z dotychczasowego : 98-200 Sieradz ul. Sienkiewicza 2B/15 na nowy: 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 41 A.

Biuro znajduje się również pod adresem : 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 41 A.

Przewodniczący: Bolesław Kulenty

Skarbnik: Elżbieta Lewandowska

WARSZTATY KULTURALNE

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu informuje, że wspólnie z partnerami PTSR Oddział w Krakowie, Lublinie, Oddziałem Gnieźnieńskim realizuje w okresie 01.04.2021-31.12.2021 projekt pod nazwą: “Warsztaty kulturalne” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami będą członkowie stowarzyszeń z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Udział w Warsztatach mogą brać tylko osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności stopień znaczny i umiarkowany. Można uczestniczyć tylko w jednych Warsztatach.

PTSR o/ Sieradz organizuje:

  • warsztaty taneczne w dniach 03-08.07.2021 – Świnoujście
  • warsztaty plastyczne w dniach 24-29.08.2021-Kudowa Zdrój
  • PTSR o/ Kraków organizuje:
  • warsztaty muzyczne w dniach 16-21.08.2021- Solina
  • PTSR o/ Lublin organizuje:
  • warsztaty fotograficzne w dniach 05-10.09.2021- Bieszczady

PTSR o/ Gnieźnieński organizuje:

  • warsztaty plastyczne w dniach 12-17.07.2021- Gdańsk

Osoby zainteresowane wyjazdem na wybrane warsztaty prosimy o kontakt z poszczególnymi Oddziałami PTSR.

Zapytanie ofertowe 3/DDSB/2021

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na usługi konsultanta – neurologopedy w warunkach domowych