RAK 2017

PLAKAT RAK

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

w terminie 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. realizuje projekt:

„RAK 2017 – Rehabilitant – Asystent – Konsultant”

 

Współfinansowany ze środków PFRON

W ramach projektu prowadzone są następująca działania:

– Rehabilitacja domowa

– usługi asystenta osób niepełnosprawnych

– usługi konsultanta „niezależnego życia” (m.in. psycholog. Logopeda i inni)

Projekt RAK 2017 Rehabilitant – Asystent – Konsultant skierowany jest dla członków PTSR o/Sieradz ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Prowadzona jest lista rezerwowa zapewniająca otrzymanie wsparcia przez zakładaną grupę osób w przypadku rezygnacji zakwalifikowanych uczestników.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne:

w biurze PTSR o/Sieradz (ul. Nenckiego 2)

lub pod numerem telefonu: 784-642-182

Zapytanie ofertowe 2/DDSB/PFRON/2021

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DDSB/2021

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na usługi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych

DROGA DO SPRAWNOŚCI BEZ BARIER

 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – Lider     

 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie  -Partner      

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Gnieźnieński – Partner

w okresie 01.04.2021-31.03.2022 realizują  projekt

DROGA DO SPRAWNOŚCI BEZ BARIER

Współfinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 w ramach którego realizowane są następujące działania:

-rehabilitacja domowa

– usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

– usługi konsultanta  (m.in. psycholog. Logopeda i inni)

Projekt realizowany na podstawie art..36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest dla członków PTSR o/Sieradz ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne:

w biurze PTSR o/Sieradz (ul. Warszawska 9)

lub pod numerem telefonu: 784-642-182