RAK 2017

PLAKAT RAK

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

w terminie 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. realizuje projekt:

„RAK 2017 – Rehabilitant – Asystent – Konsultant”

 

Współfinansowany ze środków PFRON

W ramach projektu prowadzone są następująca działania:

– Rehabilitacja domowa

– usługi asystenta osób niepełnosprawnych

– usługi konsultanta „niezależnego życia” (m.in. psycholog. Logopeda i inni)

Projekt RAK 2017 Rehabilitant – Asystent – Konsultant skierowany jest dla członków PTSR o/Sieradz ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Prowadzona jest lista rezerwowa zapewniająca otrzymanie wsparcia przez zakładaną grupę osób w przypadku rezygnacji zakwalifikowanych uczestników.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne:

w biurze PTSR o/Sieradz (ul. Nenckiego 2)

lub pod numerem telefonu: 784-642-182

Wsparcie psychologa.

“Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zachęca do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych oraz konsultacji specjalistycznych.
P omoc skierowana jest do osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego, porady w sprawach socjalnych lub prawnych, chcą porozmawiać o leczeniu SM lub skonsultować wyniki badań.
Co oferujemy:* Konsultacje i poradnictwo psychologiczne* Poradnictwo socjalne* Poradnictwo prawne* Informacyjne poradnictwo neurologiczne (Uwaga! Rozmowa ma charakter konsultacji, nie jest wizytą lekarską)Kto może korzystać ze wsparcia:
Ze wsparcia naszych specjalistów mogą korzystać osoby, które chorują na stwardnienie rozsiane oraz ich bliscy z całej Polski.
Jak skorzystać z porad i pomocy specjalistów:
– wypełnij formularz do wybranego specjalisty dostępny na stronie PTSR: https://ptsr.org.pl/jak_pomagamy,specjalisci,143.asphttps://ptsr.org.pl/jak_pomagamy,specjalisci,143.asplub- umów się telefonicznie pod numerem: 22 127 48 50.
Jeżeli mają Państwo wątpliwości, do którego specjalisty powinni się zapisać, prosimy o kontakt, doradzimy. Jesteśmy tu, by Państwu pomóc!
Pomoc specjalistów współfinansowana jest przez PFRON i Fundację PZU.”

zapytanie ofertowe 1/DDSA/2021

W związku z realizacją projektu „DROGA DO SPRAWNOŚCI I AKTYWNOŚCI” PTSR o/Sieradz jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego realizowanego projektu. Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.