ORGANIZACJA PRZYJAZNA RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Dnia 10 maja 2019 r. odbyła się uroczystość  Inaugurująca  Wojewódzkie  Obchody Dnia  Rodziny, poświęcona tematyce rodzinnej.
Rozstrzygnięto również  konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego  oraz status  Organizacji Przyjaznej Rodzinie w województwie  łódzkim  pn. “Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie”.
Laureatem  tej kategorii  zostało między innymi :
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  Oddział w Sieradzu , które zajęło  II miejsce i  status Organizacji Przyjaznej Rodzinie w województwie łódzkim , za projekt partnerski  pod nazwą : „RAK 2017 Rehabilitant – Asystent – Konsultant „ oraz kontynuację  projektu  partnerskiego  pod nazwą „Droga do sprawności „.
Nagrodzone projekty są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” oraz  w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa – Rozwój – Niezależność” .
Celem projektów  jest poprawa sprawności, poczucie samodzielności, akceptacja i odzyskanie wiary w siebie poprzez udzielenie kompleksowego indywidualnego wsparcia w warunkach domowych osobom długotrwale chorym w pięciu obszarach: asystent, rehabilitant, psycholog, logopeda, wolontariusz.
Nagrodzone projekty  są skierowane  do grupy osób niepełnosprawnych, chorych na SM  lub podobną chorobę neurologiczną, z zaburzeniami funkcji ruchowych, manualnych itp. , którzy potrzebują szerokiego i kompleksowego wsparcia, gdyż choroba stawia liczne bariery emocjonalne i społeczne związane z sytuacją osobisto-rodzinną.
I właśnie takie projekty  współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  to  szeroko zakrojona pomoc społeczna   rodzinie. Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny objęte były honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.