WARSZTATY KULTURALNE- REKRUTACJA

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu informuje, iż wspólnie z partnerami PTSR Oddział w Koninie i Lublinie realizują w okresie 01.04.2020 r. -31.12.2020 r. projekt pod nazwą: ” Warsztaty kulturalne. Twórczość i turystyka osób z niepełnosprawnością.” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Beneficjentami będą członkowie stowarzyszeń z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.
Pierwszy wyjazd zorganizowany jest przez PTSR O/ Sieradz do Giżycka w terminie 29.06.2020 r.- 04.07.2020 r.
W załączeniu karty zgłoszeniowe.