Wycieczka “Kotlina Kłodzka”

W dniach  05- 08 czerwca 2017 r.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w  Sieradzu dzięki dofinansowaniu z środków PFRON będących w dyspozycji PCPR w Sieradzu zorganizowało „Wycieczkę Kotlina Kłodzka”. Wyjazd był skierowany dla 40 osób z niepełnosprawnościami, członków  Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu – mieszkańców powiatu sieradzkiego. Miejscem zakwaterowania był HOTEL PIOTR w Boguszowie Gorcach, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W czasie wycieczki zwiedzono wiele ciekawych miejsc m.in.:

  • Wałbrzych
  • Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu
  • uzdrowisko Szczawno Zdrój
  • Świdnica – Rynek z wieżą ratuszową
  • Kościół pokoju w Świdnicy
  • Zamek Książ
  • Palmiarnia
  • Stado ogierów Książ

Organizacja wycieczki przyczyniła się do zacieśnienia stosunków oraz nawiązania nowych znajomości. Zmiana otoczenia, zwiedzanie nowych miejsc, atrakcje oraz bliskość natury pozwoliły osobom chorym choć na chwilę oderwać się od codziennych trosk i kłopotów. Uczestnicy byli zachwyceni oraz wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu wycieczkach.

KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera

JUBILEUSZ 10-lecia PTSR o/Sieradz

10 lat to dużo  i mało . Dla osób z niepełnosprawnościami to ogrom czasu.

Oddział nasz powstał na bazie Koła Terenowego Polskiego   Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi . W roku 2007 zaczął działalność Oddział w Sieradzu

Pierwszym przewodniczącym Rady Oddziału został Karol Męcfal. Następnie Przewodniczącymi  byli : Maria Kulenty, Piotr Andrzejak a obecnie Elżbieta Lewandowska.

Stowarzyszenie działa cały czas w oparciu o statut, którego nowelizacje miały miejsce 28.04.2012 r. i 22.04.2017 r.

Dążenie do doskonałości przyświecało  idei – niesienia pomocy społecznej oraz budowanie i wzmacnianie poczucia wartości osób z niepełnosprawnościami. Założenia w kierunku  działań projektowych, począwszy od opracowania koncepcji poprzez projekty wykonawcze, aż do ich rozliczenia i zakończenia były słuszne a ich wykonanie okazało się bardzo potrzebne dla osób z niepełnosprawnościami. Nie myślimy tylko o sobie, ale wyznajemy wartości, które nakazują się choć trochę podzielić z potrzebującymi.

 

Jubileusz 10-Lecia obchodziliśmy w Teatrze Miejskim w Sieradzu .

Uroczystość  prowadziła Joanna Chachuła a nagrywał Aleksander  Chachuła   -Sieradzka Telewizja Regionalna , którzy na co dzień współpracują z naszym Stowarzyszeniem.

Otrzymane  dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Gminy Sieradz pozwoliły nam uświetnić nasz Jubileusz  koncertem Zespołu Country TEREN C.

Nie sposób pominąć tutaj dofinansowania otrzymanego z Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkanowej.

. Największym komplementem dla nas była obecność – Wiceprezydenta Miasta Sieradza Rafała Matysiaka,– Wicestarosty Sieradzkiego Marka Kanickiego ,  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Sieradzu Krystyny Marcińczak, – Przedstawicielki Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Hanny Janas- Łukasik, Przewodniczącego Rady Głównej Ptsr Tomasza Połcia, – Członka Rady Głównej Mirosława Wilka, – Kierownika Oddziału Neurologii I Oddziału Udarowego Szpitala Wojewódzkiego Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu Roberta Grendy, – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu Elżbiety Ceglarek, – Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział W Koninie Krystyny Frankowskiej,- Przewodniczącego Rady Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Jerzego Szrejnera, – Przedstawicielka Urządu  Miasta Sieradza Referatu Oświaty, Kultury I Sportu Jolanty Kubielskiej,- Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych Nr 19 W Sieradzu Alicji Nyziak, – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ziemi Sieradzkiej Jana Kruszyńskiego, – Prezes Zarządu Sieradzkiego Klubu Amazonka Janiny Romek.

Przybycie tak wiele znamienitych gości  na naszą uroczystość jubileuszową  jest wyrazem docenienia naszych działań i daje nam siłę do dalszego działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dlatego też zostali oni uhonorowani dyplomami oraz statuetkami .  Ponadto wręczono  podziękowania   tym wszystkim, którzy współpracując z nami przyczynili się do naszego sukcesu.

Często przypisuje się sukcesy  zarządowi, dlatego też  podkreślamy, że w przypadku naszego Stowarzyszenia  działamy zespołowo. Integruje nas potrzeba  pomocy społecznej oraz budowanie i wzmacnianie poczucia wartości osób z niepełnosprawnościami, ale też wspólne  wyjścia do teatru, kina czy coroczne imprezy integracyjne. To wynik naszego zaangażowania, inwencji, często nie liczenia czasu.

Świętując jubileusz dziesięciolecia działalności naszego Stowarzyszenia, spoglądamy w przeszłość, chcielibyśmy móc prognozować jaka będzie nasza przyszłość i zastanawiamy się nad tym, co moglibyśmy zrobić jeszcze lepiej.

Cieszymy się, że nie jesteśmy sami, że są osoby , które rozumieją problemy osób chorych. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy aktywnie włączają się w działania naszego Oddziału.