Protokół wyboru oferty dot. zapytania ofertowego nr 1/CUŚ/2019 z dnia 18.01.2019

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu w związku z realizacją projektu „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniach 18.01 – 30.01.2019 r. w opublikowanym ogłoszeniu na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161372

zapraszało do składania ofert dotyczących:

 

świadczenie usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej (8064 h) rozszerzonej o usługi rehabilitacyjne (1920 h), usługi lekarza (240 h), usługi psychologiczne (480 h), usługi logopedyczne (1920 h) dla osoby niesamodzielnej

Kod CPV: 85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

Największą liczbę punktów – 100 punktów – otrzymała oferta: „TRES-MED.” Spółka z o.o., Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 10