ZAPROSZENIE NA WARSZTATY „Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 3”

Oddział Łódzki PTSR zaprasza do udziału w projekcie pn. „Integracja sztuką wobec niepełnosprawności 3”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 siedmiodniowe, integracyjne, warsztaty kulturalno-rekreacyjne:

1. nordic – walking na terenie woj. zachodniopomorskiego w dn. 09 – 15 października 2016 r.

2. wokalny na terenie woj. świętokrzyskiego w dn. 14 – 20 października 2016 r.

Zapewniamy:

Ø wyjazd z Łodzi (miejsce lokalizacji ewentualnych przystanków zostanie ustalone)

Ø zakwaterowanie w ośrodku,

Ø całodniowe wyżywienie,

Ø bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

Ø powrót do Łodzi.

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

Ø posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Ø mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta lub zaświadczeniem od lekarza lub kartą informacyjną ze szpitala,

Ø podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Ø podpisać zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w trakcie warsztatów.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i przesłanie załączonej karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami oraz dostarczenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Na karcie zgłoszeniowej prosimy wpisać rodzaj
wybranego warsztatu.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć w formie skanu na adres <lodz@ptsr.org.pl> lodz@ptsr.org.pl lub przesłać pocztą na adres oddziału Łódzkiego PTSR.

O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność przysyłanych kart zgłoszeniowych.