„Integracja – sztuką wobec niepełnosprawności 2”

Oddział Łódzki PTSR wraz z Oddziałem Warszawskim w terminie 01.01.2015 – 31.12.2015 realizuje projekt pn. „Integracja – sztuką wobec niepełnosprawności 2”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane cztery sześciodniowe, integracyjne, warsztaty arteterapeutyczne. Warsztaty skierowane są do 128-ciu czynnie działających, uzdolnionych artystycznie członków oddziałów PTSR z terenu całej Polski.  W pojedynczym warsztacie weźmie udział śr. 32 osoby (śr. po 2 osoby z województwa).

W ramach każdego z czterech warsztatów zorganizowane będą zajęcia arteterapeutyczne prowadzone przez terapeutę zajęciowego, zajęcia z rehabilitantem oraz wyjazdy plenerowe.

W związku z powyższym Oddział Łódzki PTSR zaprasza do udziału w projekcie. Czwarty i ostatni warsztat organizowany jest przez Oddział Łódzki PTSR w Zakopanem w terminie 05-10.10.2015 r. Zapewniamy wyjazd z Łodzi, pobyt na miejscu, wyżywienie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz powrót do Łodzi. Szczegółowe informacje będą przekazywane po otrzymaniu i zakwalifikowaniu zgłoszenia.

 

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym z czterech proponowanych warsztatów.

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym niepełnosprawności,

– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,

– podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszeniowej do projektu.
O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność przysyłanych kart zgłoszeniowych. Karty można przesyłać do dnia 29.09.2015 r.

Osoby chętne mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście do biura PTSR O/Sieradz

 

Z poważaniem,

Katarzyna Zielińska

Warsztaty regionalne

W dniu 5 września w Zduńskiej Woli koło terenowe PTSR w Zduńskiej Woli odział w Sieradzu przygotowało warsztaty regionalne dla członków koła.

Celem zadania było działanie kulturalne zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Zduńskiej Woli.

Zajęcia prowadziła Agnieszka Kopeć z PTSR o/Sieradz, która zaprezentowała jak można w bardzo prosty sposób przy niewielkich kosztach zrobić ozdoby ze skóry.

Zadanie było dofinansowane przez urząd miasta w Zduńskiej Woli i środków własnych.

AP.

 

20150905_145349

Poznajemy – „ Roztocze „

 

NIK_7202

W dniach 30- 31 sierpień i 1wrzesień 2015 r. członkowie PTSR Oddział Sieradz wraz z członkami Nadbużańskiego Koła Terenowego w Białej Podlaskiej przy Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu podziwiali malownicze wzniesienia Roztocza Środkowego i Roztocza Zachodniego. Rozległe lasy, nieskazitelne czyste powietrze , ciekawe zabytki i parki narodowe były podziwiane przez uczestników wycieczki.
Krasnobród – urokliwe miasteczko w dolinie Wieprza często nazywane sercem Roztocza było bazą wypadową naszej wycieczki. To piękne miasteczko zwiedzaliśmy w pierwszym dniu naszego pobytu. Zwiedziliśmy najcenniejszy zabytek miasta Sanktuarium NMP. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Do kościoła przylega dawny klasztor dominikanów w którym jest niewielkie Muzeum Sakralne .Zwiedziliśmy również przylegający do klasztoru zabytkowy modrzewiowy spichlerz z 1975 r. w którym prezentowana jest wystawa wieńców dożynkowych a obok znajdującą się ptaszarnię. Zwiedziliśmy również kaplicę „Na wodzie” .
Mimo upału z zainteresowaniem zwiedzaliśmy i oglądaliśmy zabytki wśród tak pięknego miasteczka. Wróciliśmy na posiłek a pierwszy dzień pobytu uświetniło ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewem.
W drugim dniu zwiedziliśmy zamojskie Stare Miasto- Zamość – jedno z najciekawszych zespołów zabytkowych na świecie. Rynek Wielki wraz z Ratuszem i 52 metrową wieżą wywarł bardzo pozytywne wrażenie . Kamienice Ormiańskie , Morandowska i Linkowska przeniosły nas w XVI –XVIII wiek.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na mury twierdzy zamojskiej. Znajdujący się tam arsenał w którym obecnie znajduje się Muzeum Fortyfikacji i Broni pokazuje rozwój broni w okresie od XVI do XIX w. Nadszaniec bastionu to działobitnia wzniesiona w I połowie XIX wieku w ramach prac modernizujących twierdzę.
Katedra – mauzoleum rodowe Zamoyskich to najwspanialsza polska świątynia. Belkowanie i sztukateria na sklepieniu oraz bardzo bogate wyposażenie prezbiterium i kaplic czyni to miejsce wyjątkowym.
Niektórzy z nas z dzwonnicy katedralnej obejrzeli panoramę miasta.
Zwiedzaliśmy również miasto Szczebrzeszyn i okolice oraz miasto Zwierzyniec i okolice. Do najciekawszych zabytków Szczebrzeszyna , które zwiedziliśmy należą : kościoły św. Mikołaja i św. Katarzyny , cerkiew , synagoga i kirkut obejrzeliśmy również pomniki chrząszcza. Zwierzyniec , nazywany Perłą Roztocza leży na obu brzegach Wieprza w otoczeniu wzgórz i lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwiedzaliśmy charakterystyczny barokowy kościół „Na wodzie” a w parku miejskim jedyny na świecie pomnik upamiętniający zwalczenie plagi szarańczy z 1711 r. Kamienny prostopadłościan pokryty napisami między innymi sentencją „Bóg pogroził ludowi , ale z wiarą praca rozbraja Jego gniewy i klęskę odwraca” zrobił na uczestnikach wielkie wrażenie.
Drugi dzień pobytu na Roztoczu zakończyliśmy wspaniałym ogniskiem i śpiewem.
Trzeci dzień pobytu uświetnił pobyt nad Krasnobrodzkim zalewem , który ma wszystko czego trzeba do wypoczynku: piaszczyste plaże ,mola ,bulwary a nawet wyspę , a na niej baseny z podgrzewaną wodą.

Zorganizowane ogniska dodatkowo pozwoliły zintegrować się członkom Nadbużańskiego Koła w Białej Podlaskiej z członkami PTSR Oddział w Sieradzu. Śpiewom nie było końca.
Organizacja wycieczki przyczyniła się do zaciśnięcia stosunków oraz nawiązania nowych znajomości. Zmiana otoczenia ,zwiedzanie nowych miejsc ,atrakcje oraz bliskość natury pozwoliły osobom chorym oderwać się od codziennych trosk i kłopotów.
Piękna pogoda , urocze miejsca i specyficzny klimat to wszystko sprawiło , że długo będziemy wspominać wycieczkę.
Zadanie to zostało dofinansowane przez : PCPR w Białej Podlaskiej , w Sieradzu i MOPS w Białej Podlaskiej.
M.K.