„Integracja – sztuką wobec niepełnosprawności 2”

Oddział Łódzki PTSR wraz z Oddziałem Warszawskim w terminie 01.01.2015 – 31.12.2015 realizuje projekt pn. „Integracja – sztuką wobec niepełnosprawności 2”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane cztery sześciodniowe, integracyjne, warsztaty arteterapeutyczne. Warsztaty skierowane są do 128-ciu czynnie działających, uzdolnionych artystycznie członków oddziałów PTSR z terenu całej Polski.  W pojedynczym warsztacie weźmie udział śr. 32 osoby (śr. po 2 osoby z województwa).

W ramach każdego z czterech warsztatów zorganizowane będą zajęcia arteterapeutyczne prowadzone przez terapeutę zajęciowego, zajęcia z rehabilitantem oraz wyjazdy plenerowe.

W związku z powyższym Oddział Łódzki PTSR zaprasza do udziału w projekcie. Czwarty i ostatni warsztat organizowany jest przez Oddział Łódzki PTSR w Zakopanem w terminie 05-10.10.2015 r. Zapewniamy wyjazd z Łodzi, pobyt na miejscu, wyżywienie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz powrót do Łodzi. Szczegółowe informacje będą przekazywane po otrzymaniu i zakwalifikowaniu zgłoszenia.

 

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym z czterech proponowanych warsztatów.

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym niepełnosprawności,

– mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane – potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,

– podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszeniowej do projektu.
O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność przysyłanych kart zgłoszeniowych. Karty można przesyłać do dnia 29.09.2015 r.

Osoby chętne mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście do biura PTSR O/Sieradz

 

Z poważaniem,

Katarzyna Zielińska

Dodaj komentarz