Kontakt

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu
Wojewódzki Szpital Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej
ul. Marcelego Nenckiego 2
98-200 Sieradz

Przewodnicząca: Mieczysława Stężalska
Biuro Oddzialu PTSR w Sieradzu:
tel. (mobile): 784 642 182

Numer rachunku: 32 1930 1086 2330 0335 3561 0001
Bank: BPSSA O./Sieradz

sieradz@ptsr.org.pl

Dodaj komentarz