” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2022

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu z dniem 3 stycznia 2022 roku rozpoczęło realizację Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla 45 osób niepełnosprawnych.

Celem programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 jest  zwiększenie niezależności, jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, kontaktów z innymi, realizacji pasji i zainteresowań naszych niepełnosprawnych członków.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej są świadczone do końca roku 2022 jest nimi bardzo duże zainteresowanie.