KONESER 2016

W dniu 16.07.2016 r., w godzinach 12.00 – 18.00 odbyło się spotkanie integracyjne w restauracji KONESER w Sieradzu. W spotkaniu uczestniczyli niepełnosprawni członkowie PTSR o/Sieradz z terenu powiatu sieradzkiego.

Przewodnicząca PTSR o/Sieradz Elżbieta Lewandowska rozpoczęła spotkanie od powitania zgromadzonych członków PTSR o/Sieradz. Ogłosiła również, że spotkanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz z środków Gminy Miasto Sieradz,  po czym opowiedziała o działalności stowarzyszenia w ostatnim okresie oraz przedstawiła planowane działania na najbliższe miesiące.

Następnie podany został obiad, po którym przeprowadzono różnego rodzaju konkursy, zabawy z nagrodami, które zostały przyjęte z aprobatą przez wszystkich uczestników spotkania i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Zapewniona oprawa muzyczna sprawiła, że robiła się atmosfera zabawy, radości i tańca dzięki której zebrani mogli choć na chwilę zapomnieć o trudach codzienności i dolegliwościach związanych z chorobą. W dalszej części spotkania zorganizowano grilla oraz podano podwieczorek. W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze którzy zaopiekowali się najbardziej potrzebującymi uczestnikami spotkania.

Wszystkie zamierzone cele i efekty zorganizowanej imprezy zostały osiągnięte w całości. Organizacja spotkania w restauracji zapewne przyczyniła się do zacieśnienia stosunków oraz nawiązania nowych znajomości. Wyjątkowa aranżacja przestrzeni, niezapomniane atrakcje oraz bliskość natury pozwoliły osobom chorym oderwać się choć na chwilę od codziennych trosk i kłopotów. Uczestnicy spotkania byli zachwyceni organizacją spotkania oraz wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach.

Spotkanie zakończyło się o 18:00 po czym uczestnicy rozeszli się do domów.

100_2487 100_2504 100_2509 100_2513 20160716_151937 20160716_170825 DSC_0069 DSC_0075 DSC_0104 DSC_0211 DSC_0212 DSC_0233 DSC_0281 DSC_0327 DSC_0328 DSC_0329 DSC_0593

INTEGRACJA NA WARSZTATACH PLASTYCZNYCH W GIŻYCKU

W dniach od 13.06.2016 r. do 18.06.2016 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział  w Sieradzu  realizowało projekt „Warsztaty Kulturalne” –  sposobem na integrację osób  niepełnosprawnych, chorych na SM , dofinansowany przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach tego projektu uczestnicy korzystali  z przyjemnej formy  rehabilitacji , -warsztaty  plastyczne. Miejscem  warsztatów  było położone  na przesmyku między jeziorami  Mamry i Niegocin miasto Giżycko.

Uczestnicy  warsztatów – osoby niepełnosprawne, chorzy na SM przynależne nie tylko do PTSR O/Sieradz  uczyli się wytwarzać ze skóry  kwiaty / słoneczniki , róże , bratki /oraz obrazy. Dodatkowo  robiono  koszyki z  wikliny papierowej. Wszyscy  bardzo pilnie  wykonywali  cudne  wyroby .  Rozwijali w ten sposób swoje umiejętności manualne, uczyli się precyzji , cierpliwości .

Udział w takich zajęciach ma duże znaczenie dla osób z dysfunkcjami – pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach , rozwija wrażliwość , buduje poczucie własnej wartości .

Dodatkowym bodźcem było  poznawanie  Mazur. Pierwszym  miastem było Giżycko z mostem obrotowym, następnie  Muzeum Wsi Mazurskich –Owczarnia. Zwiedzono zamek w Kętrzynie i wysłuchano koncertu organowego w Sanktuarium w Św. Lipce. Dopełnieniem  zwiedzania był rejs  statkiem , Giżycko – Węgorzewo-Giżycko.

Pobyt na Mazurach szybko się skończył  a uczestnicy  czekają na następne warsztaty , które pozwolą  połączyć  przyjemne z pożytecznym i spędzić czas poza własnym domem.

IMG_20160614_123901 DSCF5937 DSCF8510 DSCF8494 DSCF8489

SPOTKANIE INTEGRACYJNE – 16 lipca 2016

Miło nam poinformować, że w dniu 16 lipca 2016 r. PTSR o/Sieradz organizuje:  “Spotkanie integracyjne w restauracji KONESER”dofinansowane ze środków PFRON imprezy z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki, połączone z “Piknikiem integracyjnym z Mini Spartakiadą” dofinansowanym przez Urząd Miasta Sieradza.
Zapisy przyjmujemy w biurze PTSR o/Sieradz do 08.07.2016 r.

Z życia oddziału

 

 

IMG_20160420_111713 (Kopiowanie)

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON na „warsztaty plastyczne”, które będą realizowane w dniach 13-18 czerwca tego roku na Mazurach.

Rada Oddziału na ostatnim posiedzeniu podjęła decyzję, iż w pierwszej kolejności na warsztaty będą mogły jechać osoby udzielające się na rzecz stowarzyszenia.

To nie jedyny wyjazd w tym roku na takie warsztaty. Osoby, które nie pojadą w czerwca będą mogły jechać na inne warsztaty zorganizowane w miesiącu lipcu nad morzem i sierpniu w górach.

IMG_20160422_124404 (Kopiowanie)

Walne zebranie sprawozdawcze

Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu zawiadamia że w dniu 21 maja w Sali Konferencyjnej w starym szpitalu przy ulicy Nenckiego 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków do głosowania o godzinie 13:30 , w drugim terminie bez względu na obecnych członków o godzinie 14. Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie zebrania, powitanie członkow

2)  Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3)  Zatwierdzenie porządku obrad

4)  Wybór komisji skrutacyjnej

5)   Stwierdzenie prawidłowości zwołanego zebrania i jego władność do podejmowania wiążących uchwał.

6)  Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności PTSR o/Sieradz

7)   Przedstawienie przez Komisję Rewizyjna protokołu z badania gospodarki finansowej PTSR o/Sieradz

8)  Przedstawienie sprawozdania Rady Oddziału PTSR o/Sieradz z działalności za 2015 r.

9)   Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 r.

10)   Podęcie uchwał:

– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania    finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z     działalności PTSR o/Sieradz za rok obrotowy 2015.

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Oddziału z wykonania obowiązków w roku 2015.

11) Dyskusja i wolne wnioski.

12) Zakończenie obrad.

Spotkanie z neurologiem w PTSR Oddział w Sieradzu.

NIK_0011

Podczas comiesięcznego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu w dniu 16 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne już spotkanie z lekarzem neurologiem .

Było już spotkanie z dr Gruszką z Wrocławia  a obecnie  z dr Robertem  Grendą kierownikiem  oddziału neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przybyli członkowie  Stowarzyszenia mogli wysłuchać między innymi o metodach leczenia stwardnienia rozsianego SM ale i innych chorób neurologicznych. Wszyscy chętni  zadawali  pytania panu doktorowi na które otrzymali wyczerpującą odpowiedź.

Po spotkaniu z lekarzem odbyła się druga część zebrania na której poruszane były tematy dotyczące PTSR O/Sieradz, między innymi projektów które zostały złożone i co będzie realizowane w najbliższym czasie. Podczas takich spotkań członkowie stowarzyszenia mogą porozmawiać ze znajomymi ale i spędzić miło czas.

 

Zebranie lutowe PTSR odział Sieradz

IMG_20160227_141207

W dniu 27 lutego w Sali Konferencyjnej starego szpitala przy ulicy Nenckiego 2 odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu.

Gościem lutowego zebrania był Pan Marcin Urbaniak właściciel sklepu medycznego DIAMED.

Podczas zebrania poruszono wiele tematów dotyczących członków stowarzyszenia między innymi przedstawiono projekty, na które zostały złożone wnioski, przedstawiono terminy zbiórek publicznych oraz omówiono zbieranie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zbieranych na subkonta naszych członków( PILR.)

To również dobra okazja, aby porozmawiać na różne tematy i wymienić się fajnymi pomysłami.

Już 19 marca zapraszamy na pokaz stołów wielkanocnych do Sali C starosta powiatowego gdzie będziemy wystawiali ozdoby wielkanocne przygotowywane przez naszych członków.

AP