SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wigilia – dzień szczególny, który jest chwilą wytchnienia i wzajemnej radości z oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
Takim dniem był 7 grudnia 2018 r, gdzie przy jednym stole, zapominając o chorobie członkowie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi składali sobie szczere życzenia na Święta Bożego Narodzenia i na nadchodzący Nowy Rok. Niezależnie od tego jak nasze życie się toczyło, Wigilia była, jest i będzie momentem wytchnienia, odpoczynku i nadziei na lepszą przyszłość. Życzenia wśród członków i gości płynęły z serca, były radosne a uśmiech na twarzach był dopełnieniem szczęścia.

Wszystkich obecnych i gości przywitała Przewodnicząca RO Elżbieta Lewandowska Gośćmi byli:
Paweł Osiewała- Prezydent Miasta Sieradza,
Kazimiera Gotkowicz – Wicestarosta Sieradzki ,
Hanna Janas – Przedstawicielka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,
Krystyna Marcińczak- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
Dorota Zakrzewska- Kierownik Zespołu do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,
Dominika Bratek- Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu ,
Kruszyński Jan- Prezes Oddziału Sieradzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Janina Romek -Prezes Sieradzkiego Klubu Amazonka
Alicja Nyziak- Prezes Sieradzkiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.

Są to osoby wspierające działalność naszego Stowarzyszenia a spotkania wśród osób nam przyjaznych pozwalają naszym koleżankom i kolegom choć na chwilę zapomnieć o swoich chorobach i być razem .
Nie zabrakło również Św.Mikołaja , który wśród kolęd śpiewanych przez uczestników spotkania wręczył wszystkim upominki .
Należy zaznaczyć , że zadanie dofinansowane było ze środków PFRON będących w dyspozycji PCPR w Sieradzu . Paczki świąteczne dofinansowano również ze środków Wojewody Łódzkiego.

 

Dodaj komentarz