Kampania informacyjna na temat Stwardnienia Rozsianego w Szkołach Średnich w Sieradzu

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia  Rozsianego  Oddział  w Sieradzu  w odpowiedzi  na   apel   Rady Głównej  PTSR  zorganizowało  kolejne  spotkania  na temat  Stwardnienia  Rozsianego  i prowadzonych działań  Stowarzyszenia . Spotkania  takie w Sieradzu  już odbyły się  dla mieszkańców Sieradza przy udziale  Specjalisty  neurologa lek. med. Roberta Grendy  z Sieradza jak również   dr n. med. Ewy Gruszka neurologa z Wrocławia.    

Tym razem  wyszliśmy  naprzeciw  uczniom  w Szkołach Średnich  , tym bardziej , że uczniowie tych Szkół     są  Wolontariuszami   podczas zbiórek publicznych  w supermarketach   na rzecz naszego Stowarzyszenia a w  styczniu  2019 r. będzie podpisana Umowa  Wolontariacka  z  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu  i  PTSR Oddział  w Sieradzu.  Starosta  Sieradzki    Mariusz  Bądzior  z entuzjazmem  zaakceptował pomysł i pomógł   zorganizować takie  spotkania  i również w nich  uczestniczył.

W dniu  11 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z uczniami  II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego  w Sieradzu  a w dniu  18 grudnia 2018 r. z uczniami  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 im. M. Dąbrowskiej   w Sieradzu.  Spotkania  odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze .  Lek. med. Robert Grenda  przybliżył  zagadnienie  choroby Stwardnienia  Rozsianego , jej  skutków  również mitów oraz  leczenia . Uczniowie  słuchali z zaciekawieniem a potem  nastąpiły  bardzo rzeczowe pytania . Obecny również  na spotkaniu  nasz kolega chory  na stwardnienie rozsiane  opowiedział  o tym jak  rozpoczęła się jego  choroba i jak  z nią żyje. Obecnie  porusza się na wózku ale nadal pracuje i pomaga żonie w wychowywaniu  dwóch synów.  Optymizm  i potrzeba pomocy w domu daje mu siłę.  Drugą osobą chorą na stwardnienie rozsiane była nasza koleżanka  , która choruje 15 lat  i czynnie  działa na rzecz Stowarzyszenia  co daje jej siłę  bo jest potrzebna  dla innych  chorych.

Były to wspaniałe i  niezapomniane  lekcje  dla uczniów  , dla których  tak jak powiedziała  Maria Dąbrowska  „ Wartość  człowieka nie w tym , co ma , tylko w tym, czy potrafi doznać radości czyniąc, tworząc „.

Uczniowie  otrzymali  broszurki  w których  opisane są  najważniejsze  zagadnienia  dotyczące  Stwardnienia  Rozsianego  oraz  działalności  Polskiego  Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego  Oddział  w  Sieradzu na rzecz chorych  członków .

Takie spotkania będą  organizowane w roku 2019 nie tylko dla uczniów szkół średnich  ale dla jeszcze szerszej  publiczności .

Dodaj komentarz