AUDYT – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „RAK 2017 – Rehabilitant – Asystent – Konsultant” PTSR o/Sieradz jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego realizowanego projektu. Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

formularz ofertowy

oświadczenie o braku powiązań

wykaz doświadczenia

Zapytanie ofertowe

Dodaj komentarz