Z życia oddziału

 

 

IMG_20160420_111713 (Kopiowanie)

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON na „warsztaty plastyczne”, które będą realizowane w dniach 13-18 czerwca tego roku na Mazurach.

Rada Oddziału na ostatnim posiedzeniu podjęła decyzję, iż w pierwszej kolejności na warsztaty będą mogły jechać osoby udzielające się na rzecz stowarzyszenia.

To nie jedyny wyjazd w tym roku na takie warsztaty. Osoby, które nie pojadą w czerwca będą mogły jechać na inne warsztaty zorganizowane w miesiącu lipcu nad morzem i sierpniu w górach.

IMG_20160422_124404 (Kopiowanie)

Walne zebranie sprawozdawcze

Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu zawiadamia że w dniu 21 maja w Sali Konferencyjnej w starym szpitalu przy ulicy Nenckiego 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków do głosowania o godzinie 13:30 , w drugim terminie bez względu na obecnych członków o godzinie 14. Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie zebrania, powitanie członkow

2)  Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3)  Zatwierdzenie porządku obrad

4)  Wybór komisji skrutacyjnej

5)   Stwierdzenie prawidłowości zwołanego zebrania i jego władność do podejmowania wiążących uchwał.

6)  Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności PTSR o/Sieradz

7)   Przedstawienie przez Komisję Rewizyjna protokołu z badania gospodarki finansowej PTSR o/Sieradz

8)  Przedstawienie sprawozdania Rady Oddziału PTSR o/Sieradz z działalności za 2015 r.

9)   Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 r.

10)   Podęcie uchwał:

– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania    finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z     działalności PTSR o/Sieradz za rok obrotowy 2015.

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Oddziału z wykonania obowiązków w roku 2015.

11) Dyskusja i wolne wnioski.

12) Zakończenie obrad.

Spotkanie z neurologiem w PTSR Oddział w Sieradzu.

NIK_0011

Podczas comiesięcznego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu w dniu 16 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne już spotkanie z lekarzem neurologiem .

Było już spotkanie z dr Gruszką z Wrocławia  a obecnie  z dr Robertem  Grendą kierownikiem  oddziału neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przybyli członkowie  Stowarzyszenia mogli wysłuchać między innymi o metodach leczenia stwardnienia rozsianego SM ale i innych chorób neurologicznych. Wszyscy chętni  zadawali  pytania panu doktorowi na które otrzymali wyczerpującą odpowiedź.

Po spotkaniu z lekarzem odbyła się druga część zebrania na której poruszane były tematy dotyczące PTSR O/Sieradz, między innymi projektów które zostały złożone i co będzie realizowane w najbliższym czasie. Podczas takich spotkań członkowie stowarzyszenia mogą porozmawiać ze znajomymi ale i spędzić miło czas.

 

Zebranie lutowe PTSR odział Sieradz

IMG_20160227_141207

W dniu 27 lutego w Sali Konferencyjnej starego szpitala przy ulicy Nenckiego 2 odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu.

Gościem lutowego zebrania był Pan Marcin Urbaniak właściciel sklepu medycznego DIAMED.

Podczas zebrania poruszono wiele tematów dotyczących członków stowarzyszenia między innymi przedstawiono projekty, na które zostały złożone wnioski, przedstawiono terminy zbiórek publicznych oraz omówiono zbieranie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zbieranych na subkonta naszych członków( PILR.)

To również dobra okazja, aby porozmawiać na różne tematy i wymienić się fajnymi pomysłami.

Już 19 marca zapraszamy na pokaz stołów wielkanocnych do Sali C starosta powiatowego gdzie będziemy wystawiali ozdoby wielkanocne przygotowywane przez naszych członków.

AP

Lutowe spotkanie członków PTSR o/Sieradz

_NIK3829

Rada Oddziału PTSR o/Sieradz serdecznie zaprasza na lutowe spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Sieradz.

Kolejne zebranie odbędzie się w dniu 27 lutego 2016 o godzenie 14 w Sali Konferencyjnej Starego Szpitala przy ulicy Nenckiego 2. Na zebraniu będą poruszone bieżące sprawy stowarzyszenia. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

AP

1% dla PTSR oddział Sieradz

IMG_20160210_102344

W zeznaniu podatkowym składanym za 2015 rok podatnik ma prawo przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Jedną z organizacji, która zbiera 1% jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu.

Dla niektórych niewiele, dla innych znaczy dużo. Podatnik tak naprawdę nic nie zyskuje, ale nic też nie traci. Ogromna może być za to satysfakcja z przekazania 1 proc., a cały mechanizm nie kosztuje dużo wysiłku. Procent mogą przekazać osoby, które płacą podatek dochodowy dla osób fizycznych, liniowy, ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku, a także uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi lub z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Przy przekazywaniu 1 procenta warto pomyśleć o osobach, które bardzo potrzebują tych środków. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu zebrane środki z 1% podatku wykorzystuje na działalność statutową, która polega na prowadzeniu między innymi rehabilitacji domowej osób chorych na stwardnienie rozsiane SM i inne choroby neurologiczne. Dlatego bardzo prosimy o przekazanie Twojego 1% podatku, wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2015 wpisać Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu numer KRS 0000274957

AP

Bal karnawałowy

NIK_4373

W ostatni piątek w restauracji Koneser w Sieradzu odbył się bal karnawałowy członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu.

Mamy sezon bali karnawałowych, również PTSR O/Sieradz przygotował taki bal, który odbył się w ostatni piątek 22 stycznia.

Był to bal przebierańców każdy z uczestników przygotował dla siebie jakieś przebranie, byli piraci, pszczółki, biedronki, Indianie czy koty.

Taka zabawa to odskocznia od dnia codziennego można chodź na chwilę zapomnieć o chorobie i problemach jakie wiążą się z nią.

Całkowity koszt zabawy pokryli uczestnicy balu. Do tańca przygrywała kapela Pożarniki.

AP