TESCO. Decydujesz, pomagamy.

W dniach od 21 stycznia do 17 lutego 2019 r. w sklepie Tesco odbędzie się głosowanie na najlepsze lokalne projekty. W tych dniach, niestety tym razem tylko w sklepie Tesco Poddębice Łęczycka 17/19 klienci będą mogli oddać głos na nasz projekt. Za każde dokonane zakupy otrzymują żeton uprawniający do głosowania. W każdym sklepie znajdują się specjalne urny do głosowania na trzy lokalne projekty. Klienci, wrzucając żeton do odpowiedniej przegrody, decydują o tym w jakiej kwocie komu zostanie przyznany grant. Nasz projekt “ZDROWA METAMORFOZA II” ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych w pokonywaniu złych nawyków, bierności oraz naukę czerpania satysfakcji z aktywnego spędzania czasu, przynależności do grupy, przydatności. W ramach działań zostaną zorganizowane spotkania ze specjalistami np.: psychologiem, stylistą, wizażystą, dietetykiem, w czasie których będą udzielane porady, a każda z przybyłych osób będzie mogła poddać się metamorfozie. Uczestnicy dowiedzą się jak cieszyć się życiem mimo ograniczeń.
Zapraszamy do głosowania!

Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi długoterminowej medycznej opieki nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej

W związku z realizacją projektu „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na  świadczenie usługi długoterminowej medycznej opieki nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Kampania informacyjna na temat Stwardnienia Rozsianego w Szkołach Średnich w Sieradzu

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia  Rozsianego  Oddział  w Sieradzu  w odpowiedzi  na   apel   Rady Głównej  PTSR  zorganizowało  kolejne  spotkania  na temat  Stwardnienia  Rozsianego  i prowadzonych działań  Stowarzyszenia . Spotkania  takie w Sieradzu  już odbyły się  dla mieszkańców Sieradza przy udziale  Specjalisty  neurologa lek. med. Roberta Grendy  z Sieradza jak również   dr n. med. Ewy Gruszka neurologa z Wrocławia.    

Tym razem  wyszliśmy  naprzeciw  uczniom  w Szkołach Średnich  , tym bardziej , że uczniowie tych Szkół     są  Wolontariuszami   podczas zbiórek publicznych  w supermarketach   na rzecz naszego Stowarzyszenia a w  styczniu  2019 r. będzie podpisana Umowa  Wolontariacka  z  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu  i  PTSR Oddział  w Sieradzu.  Starosta  Sieradzki    Mariusz  Bądzior  z entuzjazmem  zaakceptował pomysł i pomógł   zorganizować takie  spotkania  i również w nich  uczestniczył.

W dniu  11 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z uczniami  II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego  w Sieradzu  a w dniu  18 grudnia 2018 r. z uczniami  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 im. M. Dąbrowskiej   w Sieradzu.  Spotkania  odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze .  Lek. med. Robert Grenda  przybliżył  zagadnienie  choroby Stwardnienia  Rozsianego , jej  skutków  również mitów oraz  leczenia . Uczniowie  słuchali z zaciekawieniem a potem  nastąpiły  bardzo rzeczowe pytania . Obecny również  na spotkaniu  nasz kolega chory  na stwardnienie rozsiane  opowiedział  o tym jak  rozpoczęła się jego  choroba i jak  z nią żyje. Obecnie  porusza się na wózku ale nadal pracuje i pomaga żonie w wychowywaniu  dwóch synów.  Optymizm  i potrzeba pomocy w domu daje mu siłę.  Drugą osobą chorą na stwardnienie rozsiane była nasza koleżanka  , która choruje 15 lat  i czynnie  działa na rzecz Stowarzyszenia  co daje jej siłę  bo jest potrzebna  dla innych  chorych.

Były to wspaniałe i  niezapomniane  lekcje  dla uczniów  , dla których  tak jak powiedziała  Maria Dąbrowska  „ Wartość  człowieka nie w tym , co ma , tylko w tym, czy potrafi doznać radości czyniąc, tworząc „.

Uczniowie  otrzymali  broszurki  w których  opisane są  najważniejsze  zagadnienia  dotyczące  Stwardnienia  Rozsianego  oraz  działalności  Polskiego  Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego  Oddział  w  Sieradzu na rzecz chorych  członków .

Takie spotkania będą  organizowane w roku 2019 nie tylko dla uczniów szkół średnich  ale dla jeszcze szerszej  publiczności .

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wigilia – dzień szczególny, który jest chwilą wytchnienia i wzajemnej radości z oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
Takim dniem był 7 grudnia 2018 r, gdzie przy jednym stole, zapominając o chorobie członkowie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi składali sobie szczere życzenia na Święta Bożego Narodzenia i na nadchodzący Nowy Rok. Niezależnie od tego jak nasze życie się toczyło, Wigilia była, jest i będzie momentem wytchnienia, odpoczynku i nadziei na lepszą przyszłość. Życzenia wśród członków i gości płynęły z serca, były radosne a uśmiech na twarzach był dopełnieniem szczęścia.

Wszystkich obecnych i gości przywitała Przewodnicząca RO Elżbieta Lewandowska Gośćmi byli:
Paweł Osiewała- Prezydent Miasta Sieradza,
Kazimiera Gotkowicz – Wicestarosta Sieradzki ,
Hanna Janas – Przedstawicielka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,
Krystyna Marcińczak- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
Dorota Zakrzewska- Kierownik Zespołu do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,
Dominika Bratek- Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu ,
Kruszyński Jan- Prezes Oddziału Sieradzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Janina Romek -Prezes Sieradzkiego Klubu Amazonka
Alicja Nyziak- Prezes Sieradzkiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.

Są to osoby wspierające działalność naszego Stowarzyszenia a spotkania wśród osób nam przyjaznych pozwalają naszym koleżankom i kolegom choć na chwilę zapomnieć o swoich chorobach i być razem .
Nie zabrakło również Św.Mikołaja , który wśród kolęd śpiewanych przez uczestników spotkania wręczył wszystkim upominki .
Należy zaznaczyć , że zadanie dofinansowane było ze środków PFRON będących w dyspozycji PCPR w Sieradzu . Paczki świąteczne dofinansowano również ze środków Wojewody Łódzkiego.