Zapytanie ofertowe 1/DDS/PFRON/2019 – Rehabilitant

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na  usługi rehabilitacji domowej.

Formularz oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

ZO rehabilitant

Dodaj komentarz