Zapytanie ofertowe 2/DDS/PFRON/2019 Asystent osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na asystenta osoby niepełnosprawnej.

Formularz oferty

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

ZO asystent dobre

Oświadczenie o braku powiązań


Dodaj komentarz