DŁUGOTERMINOWA OPIEKA MEDYCZNA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu informuje, iż z dniem 01.06.2020 r rozpoczyna realizację projektu: Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr: RPLD.09.02.01-10-B003/19-00 zawartej  z Instytucją Pośredniczącą Wojewódzkim Urzędem u Pracy w Łodzi.

Kwota dofinansowania: ze środków europejskich – 760 234,90 zł

ze środków dotacji celowej – 44 189,10 zł

Projekt skierowany jest dla 20 osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich otoczenia, mieszkańców powiatu sieradzkiego i zduńskowolskiego. Zakłada realizację usług: pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych i logopedycznych w warunkach domowych.

Rekrutacja uczestników dla powiatu zduńskowolskiego od 01.06.2020 w pierwszych dwóch miesiącach a dla powiatu sieradzkiego od 01.07.2020 również w pierwszych dwóch miesiącach.

Chętnych prosimy o kontakt z biurem projektu: 200 Sieradz, ul. Nenckiego 2 ( Stary Szpital) lub pod tel.784 642 182

Dodaj komentarz