ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CUŚ/2020

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu jako lider w projekcie „Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do składnia ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi długoterminowej medycznej opieki nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Dodaj komentarz