Protokół wyboru oferty dot. zapytania ofertowego nr 3/DDSA/PFRON/2020

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługi psychologiczne w ramach realizowanego projektu DROGA DO SPRAWNOŚCI I AKTYWNOŚCI

Dodaj komentarz