Nabór na stanowisko opiekun osoby niesamodzielnej

W związku z realizacją projektu “Centrum Usług społecznych w Powiecie Sieradzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie IX.2 Usługi na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na stanowisko opiekun osoby niesamodzielnej.

formularz ofertowy 3

 

Dodaj komentarz