DZIEJE SZPITALNICTWA W SIERADZU

W dniu 27 października 2017 roku w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyła się konferencja „Dzieje Szpitalnictwa w Sieradzu” z okazji 600-lecia służby zdrowia w Sieradzu oraz 165 rocznicy otwarcia Szpitala Świętego Józefa, dziś nazywanego Starym. Uroczystość ta otworzyła wystawę „Dzieje Szpitalnictwa w Sieradzu”.

Spotkanie odbyło się dzięki grupie nieformalnej „Z Pasją dla Sieradza” oraz polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Sfinansowane ze środków pozyskanych w konkursie „Program mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych”, współfinansowanych w ramach FIO, Grant na lepszy start, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Miasta Sieradza.

Współorganizatorami konferencji byli: Głowna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień, Starosta Sieradzki pan Mariusz Bądzior, Prezydent Miasta Sieradza pan Paweł Osiewała. W trakcie konferencji odbyła się rekonstrukcja „Metod leczenia w dawnych czasach” opracowana przez Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej.

Podczas spotkania odbyły się następujące prelekcje:

  1. „Rys historyczny dotyczący rozwoju szpitalnictwa od średniowiecza do współczesności” profesor zwyczajny doktor habilitowany Andrzej Felchner, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  2. „Działalność szpitalna Bożogrobców w Sieradzu w latach 1417 – 1800” Maurycy Fojcik, prawnik, historyk Kościoła, członek Miechowskiego Towarzystwa 1163 roku, kawalera Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w Zwierzchnictwie w Polsce
  3. „Docent doktor habilitowany Władysław Milewicz – lekarz z powołania” Maria Wrocławska, starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
  4. „Posługa Sióstr Miłosierdzia w Sieradzu” siostra Jadwiga Kisielewska
  5. „Pielęgniarki i położne w Starym szpitalu” pani Elżbieta Pokora,

Dodaj komentarz