Badanie dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie technologii wspomagających

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety badawczej on-line otrzymanej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Dodaj komentarz