Odwiedziny w PTSR.

W dniu 01 czerwca 2021 r.  Sieradz odwiedził  Pełnomocnik Rządu d/s osób niepełnosprawnych Pan Paweł  Wdówik  Sekretarz Stanu.  Wizyta  w   Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego Oddział  w Sieradzu była  spontaniczna ale   potrzebna .  Uważamy , że takie spotkania przybliżają bardzo duże działania  organizacji pozarządowych  na rzecz osób niepełnosprawnych a również   potrzebę współpracy z Ministerstwem .

Podsumowanie działalności Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu  przez Ministra Pana Pawła Wdówika  słowami cyt; „ cieszy to jak szerokie jest działanie a serce rośnie jak człowiek słyszy, że w Sieradzu jest taka organizacja , robi tak nowoczesne rzeczy i jest się dumnym , że stąd pochodzę .”

Ocena taka dodała nam skrzydeł i  wiarę w to co robimy dla osób  niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz