Nowy adres PTSR/OSieradz

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu informuje, że zmieniło Uchwałą Rady Oddziału, adres Stowarzyszenia z dotychczasowego : 98-200 Sieradz ul. Sienkiewicza 2B/15 na nowy: 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 41 A.

Biuro znajduje się również pod adresem : 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 41 A.

Przewodniczący: Bolesław Kulenty

Skarbnik: Elżbieta Lewandowska

Dodaj komentarz