DROGA DO SPRAWNOŚCI BEZ BARIER

 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – Lider     

 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie  -Partner      

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Gnieźnieński – Partner

w okresie 01.04.2021-31.03.2022 realizują  projekt

DROGA DO SPRAWNOŚCI BEZ BARIER

Współfinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 w ramach którego realizowane są następujące działania:

-rehabilitacja domowa

– usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

– usługi konsultanta  (m.in. psycholog. Logopeda i inni)

Projekt realizowany na podstawie art..36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest dla członków PTSR o/Sieradz ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne:

w biurze PTSR o/Sieradz (ul. Warszawska 9)

lub pod numerem telefonu: 784-642-182

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *