Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu ” Aktywny samorząd” finansowanego przez PFRON w roku 2021. Wszelkie zapytania związane z realizacją projektu prosimy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Dodaj komentarz