Paczki Świąteczne

Pomimo trudnych czasów- panującej pandemii COVID-19 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu w ramach zadania publicznego “Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin” przy wsparciu Wojewody Łódzkiego przygotowało dla naszych podopiecznych paczki świąteczne.

Dodaj komentarz