Bardzo nam miło poinformować, iż korzystamy z grantu w ramach projektu grantowego ” Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Środki z grantu przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla rehabilitantów, psychologów, logopedów, asystentów oraz wolontariuszy, którzy bezpośrednio pracują z osobami z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz