ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CDR/2020

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu zaprasza do składania ofert na opiekuna osoby niesamodzielnej w ramach realizowanego projektu CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246217#

Dodaj komentarz