Nabór na stanowisko opiekun osoby niesamodzielnej

W związku z realizacją projektu „Centrum Usług społecznych w Powiecie Sieradzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie IX.2 Usługi na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

PTSR o/Sieradz zaprasza do złożenia oferty na stanowisko opiekun osoby niesamodzielnej.

ZAŁĄCZNIKI

Rekrutacja na usługi opiekuńcze

Informujemy, że w okresie 01.12.2017r. – 28.02.2020r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu realizuje usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych mieszkańców powiatu sieradzkiego w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”.
Osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego, zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych, proszone są o kontakt.

Ankieta Rekrutacyjna dostępna jest TUTAJ oraz w biurze PTSR o/Sieradz.

Biuro PTSR o/Sieradz:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

Nenckiego 2, 98-200 Sieradz

tel. 784-642-182

Do składanej ankiety rekrutacyjnej należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne zaświadczenie lekarskie. Wnioski na usługi opiekuńcze będą przyjmowane przez cały okres realizacji projektu.

Zgodnie z założeniami projektu “Centrum Usług Społecznych” zakres czynności usług opiekuńczych obejmować będzie miedzy innymi:

  • pomoc przy spożywaniu posiłków, w tym podawanie posiłków i karmienie;
  • dokonywanie zakupów ze środków finansowych uczestnika projektu;
  • utrzymywanie w porządku i czystości mieszkania zajmowanego przez uczestnika projektu (bez mycia okien i generalnego sprzątania);
  • czynności związane z praniem odzieży i bielizny, oddawanie bielizny pościelowej do pralni, prasowanie;
  • czynności związane z pielęgnacją i higieną osobistą uczestnika projektu,
  • pomoc przy ubieraniu;
  • opieka nad uczestnikiem projektu leżącym zlecona przez lekarza;
  • wzywanie i kontakt z lekarzem, realizacja recept;
  • informowanie pracownika socjalnego o zmianach w stanie zdrowia uczestnika projektu;
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem