JUBILEUSZ 10-lecia PTSR o/Sieradz

10 lat to dużo  i mało . Dla osób z niepełnosprawnościami to ogrom czasu.

Oddział nasz powstał na bazie Koła Terenowego Polskiego   Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi . W roku 2007 zaczął działalność Oddział w Sieradzu

Pierwszym przewodniczącym Rady Oddziału został Karol Męcfal. Następnie Przewodniczącymi  byli : Maria Kulenty, Piotr Andrzejak a obecnie Elżbieta Lewandowska.

Stowarzyszenie działa cały czas w oparciu o statut, którego nowelizacje miały miejsce 28.04.2012 r. i 22.04.2017 r.

Dążenie do doskonałości przyświecało  idei – niesienia pomocy społecznej oraz budowanie i wzmacnianie poczucia wartości osób z niepełnosprawnościami. Założenia w kierunku  działań projektowych, począwszy od opracowania koncepcji poprzez projekty wykonawcze, aż do ich rozliczenia i zakończenia były słuszne a ich wykonanie okazało się bardzo potrzebne dla osób z niepełnosprawnościami. Nie myślimy tylko o sobie, ale wyznajemy wartości, które nakazują się choć trochę podzielić z potrzebującymi.

 

Jubileusz 10-Lecia obchodziliśmy w Teatrze Miejskim w Sieradzu .

Uroczystość  prowadziła Joanna Chachuła a nagrywał Aleksander  Chachuła   -Sieradzka Telewizja Regionalna , którzy na co dzień współpracują z naszym Stowarzyszeniem.

Otrzymane  dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Gminy Sieradz pozwoliły nam uświetnić nasz Jubileusz  koncertem Zespołu Country TEREN C.

Nie sposób pominąć tutaj dofinansowania otrzymanego z Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkanowej.

. Największym komplementem dla nas była obecność – Wiceprezydenta Miasta Sieradza Rafała Matysiaka,– Wicestarosty Sieradzkiego Marka Kanickiego ,  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Sieradzu Krystyny Marcińczak, – Przedstawicielki Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Hanny Janas- Łukasik, Przewodniczącego Rady Głównej Ptsr Tomasza Połcia, – Członka Rady Głównej Mirosława Wilka, – Kierownika Oddziału Neurologii I Oddziału Udarowego Szpitala Wojewódzkiego Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu Roberta Grendy, – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu Elżbiety Ceglarek, – Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział W Koninie Krystyny Frankowskiej,- Przewodniczącego Rady Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Jerzego Szrejnera, – Przedstawicielka Urządu  Miasta Sieradza Referatu Oświaty, Kultury I Sportu Jolanty Kubielskiej,- Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych Nr 19 W Sieradzu Alicji Nyziak, – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ziemi Sieradzkiej Jana Kruszyńskiego, – Prezes Zarządu Sieradzkiego Klubu Amazonka Janiny Romek.

Przybycie tak wiele znamienitych gości  na naszą uroczystość jubileuszową  jest wyrazem docenienia naszych działań i daje nam siłę do dalszego działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dlatego też zostali oni uhonorowani dyplomami oraz statuetkami .  Ponadto wręczono  podziękowania   tym wszystkim, którzy współpracując z nami przyczynili się do naszego sukcesu.

Często przypisuje się sukcesy  zarządowi, dlatego też  podkreślamy, że w przypadku naszego Stowarzyszenia  działamy zespołowo. Integruje nas potrzeba  pomocy społecznej oraz budowanie i wzmacnianie poczucia wartości osób z niepełnosprawnościami, ale też wspólne  wyjścia do teatru, kina czy coroczne imprezy integracyjne. To wynik naszego zaangażowania, inwencji, często nie liczenia czasu.

Świętując jubileusz dziesięciolecia działalności naszego Stowarzyszenia, spoglądamy w przeszłość, chcielibyśmy móc prognozować jaka będzie nasza przyszłość i zastanawiamy się nad tym, co moglibyśmy zrobić jeszcze lepiej.

Cieszymy się, że nie jesteśmy sami, że są osoby , które rozumieją problemy osób chorych. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy aktywnie włączają się w działania naszego Oddziału.

 

Dodaj komentarz