ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

  

Nazywam się Mateusz Bartczyk, jestem studentem III roku fizjoterapii. Pragnę zaprosić osoby pełnoletnie do udziału w badaniu naukowym, które jest częścią pracy licencjackiej. Celem badania jest ocena terapii rezonansem stochastycznym.

Badanie polega na:

– wypełnieniu ankiety

– pomiarze ciśnienia tętniczego krwi i tętna

– wykonaniu zabiegu fizykalnego za pomocą rezonansu stochastycznego

– ocenie funkcji równowagi

– ocenie siły mięśni kończyn dolnych

Uczestnictwo w badaniu jest w pełni dobrowolne, a wycofanie się jest możliwe na każdym etapie. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane jedynie w badaniu naukowym, z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.

Wskazania

Osoby zdrowe, udar mózgu, stwardnienie rozsiane, neuropatia, mózgowe porażenie dziecięce, urazy ortopedyczne(złamania, zwichnięcia, skręcenia), osteoporoza.

Przeciwwskazania

  • ortopedyczne: ostre stany zapalne, niedawne złamania, endoproteza, zaawansowana osteoporoza,
  • neurologiczne: schizofrenia, epilepsja, zaburzenia spostrzegania, zawroty głowy,
  • kardiologiczne: rozrusznik serca, nadciśnienie lub hipotonia, tętniaki, zaburzenia rytmu serca,
  • pozostałe: nudności, złe samopoczucie, nowotwory, ciąża.

Czas trwania jednorazowego badania ok. 10 minut, planowana ilość zabiegów 18

Planowany termin prowadzenia badań: luty-marzec 2017

Zapisy oraz dodatkowe informacje:

Mateusz Bartczyk tel. 692-040-294

Dodaj komentarz