1% dla PTSR oddział Sieradz

IMG_20160210_102344

W zeznaniu podatkowym składanym za 2015 rok podatnik ma prawo przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Jedną z organizacji, która zbiera 1% jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu.

Dla niektórych niewiele, dla innych znaczy dużo. Podatnik tak naprawdę nic nie zyskuje, ale nic też nie traci. Ogromna może być za to satysfakcja z przekazania 1 proc., a cały mechanizm nie kosztuje dużo wysiłku. Procent mogą przekazać osoby, które płacą podatek dochodowy dla osób fizycznych, liniowy, ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku, a także uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi lub z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Przy przekazywaniu 1 procenta warto pomyśleć o osobach, które bardzo potrzebują tych środków. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu zebrane środki z 1% podatku wykorzystuje na działalność statutową, która polega na prowadzeniu między innymi rehabilitacji domowej osób chorych na stwardnienie rozsiane SM i inne choroby neurologiczne. Dlatego bardzo prosimy o przekazanie Twojego 1% podatku, wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2015 wpisać Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu numer KRS 0000274957

AP

Dodaj komentarz