Jesteśmy po nadzwyczajnym walnym zebraniu

 

NIK_7927

W dniu 19 grudnia w Sali Konferencyjnej w Starym szpitalu odbyło się nadzwyczajne walne zebranie wyborcze w stowarzyszeniu.
Walne zebranie musiało odbyć się gdyż nasza koleżanka dotychczasowa przewodnicząca Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu Maria Kulenty została wybrana Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Głównej PTSR w Warszawie.

Z obowiązujących przepisów członek Komisji Rewizyjnej Rady Głównej nie może pełnić żadnych funkcji w radach oddziałów. Dla tego byliśmy zobowiązani do zwołania walnego zebrania, aby wybrać nową rade oddziału w Sieradzu.

Do rady oddziału kandydowało 13 osób, w głosowaniu tajnym do rady oddziału zostały wybrane następujące osoby: Maria Ograbek, Anna Goszczurna, Elżbieta Lewandowska, Anna Glińska, Daniela Bekalarek, Bożena Klimczak i Piotr Andrzejak.

Po ukonstytuowaniu się nowej rady oddziału PTSR o/Sieradz Przewodniczącym Rady Oddziału w Sieradzu został Piotr Andrzejak, Wiceprzewodniczącymi Bożena Klimczak i Daniela Bekalarek, Skarbnikiem ponownie została Elżbieta Lewandowska, Sekretarzem Anna Glińska, Członkami Rady Oddziału Anna Goszczurna i Maria Ograbek.

Zmieniła się również Komisja Rewizyjna Rady Oddziału, Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Agnieszka Kopeć zaś Członkami komisji zostały Mariana Stężalska i Teresa Rzepczyńska.

Autor. AP

Dodaj komentarz