Warsztaty Kulturalne. Twórcza i turystyczna aktywność osób niepełnosprawnych.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Sieradz informuje, że realizujemy projekt ze środków PFRON o tytule “Warsztaty Kulturalne. Twórcza i turystyczna aktywność osób niepełnosprawnych” w dniach 04.09-09.09.2017 r. w Gościńcu Kukle koło Augustowa.
Chętnych z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego prosimy o kontakt z biurem.
e-mail: sieradz@ptsr.org.pl, tel. 784-642-182.
Kryteria uczestnictwa w projekcie:
-karta zgłoszeniowa do projektu
– posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym
– zamieszkanie na terenie wyżej wymienionych województw.