Nowy adres PTSR/OSieradz

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu informuje, że zmieniło Uchwałą Rady Oddziału, adres Stowarzyszenia z dotychczasowego : 98-200 Sieradz ul. Sienkiewicza 2B/15 na nowy: 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 41 A.

Biuro znajduje się również pod adresem : 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 41 A.

Przewodniczący: Bolesław Kulenty

Skarbnik: Elżbieta Lewandowska

WARSZTATY KULTURALNE

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu informuje, że wspólnie z partnerami PTSR Oddział w Krakowie, Lublinie, Oddziałem Gnieźnieńskim realizuje w okresie 01.04.2021-31.12.2021 projekt pod nazwą: “Warsztaty kulturalne” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami będą członkowie stowarzyszeń z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Udział w Warsztatach mogą brać tylko osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności stopień znaczny i umiarkowany. Można uczestniczyć tylko w jednych Warsztatach.

PTSR o/ Sieradz organizuje:

  • warsztaty taneczne w dniach 03-08.07.2021 – Świnoujście
  • warsztaty plastyczne w dniach 24-29.08.2021-Kudowa Zdrój
  • PTSR o/ Kraków organizuje:
  • warsztaty muzyczne w dniach 16-21.08.2021- Solina
  • PTSR o/ Lublin organizuje:
  • warsztaty fotograficzne w dniach 05-10.09.2021- Bieszczady

PTSR o/ Gnieźnieński organizuje:

  • warsztaty plastyczne w dniach 12-17.07.2021- Gdańsk

Osoby zainteresowane wyjazdem na wybrane warsztaty prosimy o kontakt z poszczególnymi Oddziałami PTSR.